11 uporabnih matematičnih trikov, ki jih ne učijo v šoli (face it)

5.) Kako izračunati ulomek celega števila

obrnjen zorro
vir: imgur / ayounes

Obrnjen Zorro… Začnite spodaj in potegnite črto od 4 do 24 (24 deljeno s 4 je 6). Potegnite črto do 3 (6 krat 3 je 18). Narišite zadnjo črto in zapišite odgovor.

 

6.) Seštevanje in odštevanje ulomkov – metoda metulja

seštevanje in odštevanje ulomkov
vir: imgur / ayounes

Seštevanje: števec rezultata dobimo, da zmnožimo števec prvega ulomka in imenovalec drugega ulomka ter temu prištejemo zmnožek imenovalca prvega ulomka in števca drugega ulomka. Imenovalec rezultata pa dobimo, da oba imenovalca zmnožimo.

Odštevanje: odštevanje ulomkov je podobno, le da drugo cifro v števcu, ki jih dobimo z množenjem števcev in imenovalcev, odštejemo od prve cifre (namesto prištejemo).

 

7.) Večkratniki števila devet

večkratniki števila 9
vir: Pinterest / Charles Stirton

Zapišemo si račune po vrsti, nato pa pri rezultatu zapišemo po vrsti od zgoraj navzdol števila od nič do devet v polje za desetice, v polje za enice pa števila zapišemo po vrsti od spodaj navzgor.