6 logičnih ugank za kodranje možganov (face it)

Rešitev uganke 1 – zaporniki s klobuki

Prvi bo barvo klobuka ugotovil moški številka 2.

Ker:

  • Zapornika številka 3 in 4 ne vidita klobuka od nikogar.
  • Zapornik številka ena pred sabo vidi en bel in en črn klobuk, zato je njegov klobuk lahko ene ali druge barve.
  • Zapornik številka 2 vidi pred sabo črn klobuk, če bi tudi sam imel črn klobuk, bi to seveda videl zapornik številka 1 in bilo bi očitno, da ima sam bel klobuk in bi to tudi zaklical. Zato je zapornik številka 2 prepričan, da sam nosi bel klobuk.

Rešitev uganke 2 – obcestne težave

Otrok mu je rekel, da naj odvije po en vijak na vsaki od preostalih treh koles in z njimi pritrdi nadomestno kolo.

Rešitev uganke 3 – čarovničino darilo

Princ je prespal pri čarovnici septembra. 100 dni kasneje je bila zima in reka je zato bila zamrznjena. Reko je lahko prečkal preko ledu.

Rešitev uganke 4 – skrivnost zajčje staje

Rumena. Kot smo že vedeli, je bilo število zajcev v zeleni staji dvakrat tolikšno, kot jih je bilo v rumeni staji. To nam pove, da je v zeleni staji bilo sodo število zajcev. Ko je vzel pet zajcev iz staje na levi, je tam bilo prav tako sodo število zajcev (kar dokazuje dejstvo, da je preostalo število zajcev bilo deljivo z 2), pred tem pa je bilo tam liho število zajcev. Ker je v zeleni staji bilo sodo število zajcev, to pomeni, da ta ni bila na levi. Na koncu je še nekaj zajcev preselil iz leve staje v rdečo, kar pomeni da tudi rdeča staja ni bila na levi strani. Ostane še samo rumena staja…

Rešitev uganke 5 – najdi krivca

Avto je bil moder Ford, imel je nameščene registrske tablice, vozil je z veliko hitrostjo in imel je izklopljene žaromete. Šofer je bila ženska. Rešitev leži v izjavi, ki jo je dal policist. Če privzamemo, da mož postave govori resnico (avto je vozil z veliko hitrostjo), potem je izjava ene od prič, da je avto vozil počasi, neresnična. Ko smo ugotovili to, izločiti drugih trditev več ne bo problem (v paru je vedno ena napačna in ena pravilna).

Rešitev uganke 6

Vsi se hkrati staramo.